WEB NOVA

Bon dia, pensem que un trail com el nostre es mereix una web a l'alçada de l'Esdeveniment per això hem treballat en la creació d'una web nova, una web creativa e intuïtiva, senzilla de veure i entendre, esperem que us agradi.www.traildevallforners.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Ja podeu fer les inscripcions per al Trail de Vallforners 2016.

FEU UN CLICK AL CARTELL.

http://www.9hsports.cat/informacio_cursa/65

OBRIM LES INSCRIPCIONS.

El proper dia 3 de Febrer a les 20:00 procedirem a obrir el periode d'inscrpicions per la nostra cursa.
Esperem que us agradi aquest any, tenim moltes novetats que anirem explicant sobre la marxa.

Una primera novetat es que entre els corredors que facin la seva inscripció fins al dia 18 de Febrer , entraram al sorteig d'una inscripció 
gratuïta per una de les 3 edicions de l'hivernal de Campdevanol.
som-hi.

disseny: Pepe Sanchez 
photo by: Ricard Ametller

DOCUMENT DE LES BONES PRACTIQUES.

DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES PER A ACTIVITATS EXCURSIONISTES
AL PARC NATURAL DEL MONTSENY
INTRODUCCIÓ
Aquest document de Bones Pràctiques per activitats excursionistes s’ha elaborat en un
procés de participació en el que han estat convocats els centres excursionistes i les
entitats que organitzen activitats excursionistes de l’àmbit del Parc Natural del
Montseny, la FEEC, i els gestors del Parc.
El treball conjunt, amb diferents punts de vista, però amb la voluntat positiva de
col·laborar i de consensuar aquells aspectes fonamentals per poder dur a terme
caminades i curses de muntanya, ha fet possible la definició d’aquest document.
En aquest treball es posa de manifest l’interès per la conservació de l’entorn natural i
la voluntat de que les activitats excursionistes que s’organitzin al Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny serveixin per posar en valor el patrimoni natural i
cultural del Montseny i contribueixin al foment del desenvolupament socio-econòmic
del seus municipis.
Aquestes activitats han de ser motor per la difusió i la posada en valor d’aquells
aspectes d’interès de la zona, amb referències al Parc com espai protegit.
Una informació adequada als participants en aquest sentit, pot ajudar a crear
consciència de la importància de la protecció de l’entorn i pot contribuir a sensibilitzar
als participants i a la població en general .
En un espai habitat com és el Montseny, també és molt important donar a conèixer
aquesta realitat. Informar d’aspectes relacionats amb la propietat privada dels terrenys
per on es passa, de la importància de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que
duen a terme els seus habitants i donar pautes per evitar interferències amb el
desenvolupament d’aquestes i altres activitats que es puguin dur a terme en el mateix
espai.
Es convenient facilitar als participants informació relativa a l’entorn: serveis
disponibles, aspectes rellevants, elements destacables de patrimoni natural i
arquitectònic, per tal de que les activitats excursionistes que s’organitzin, siguin a la
vegada motiu de plaer pels participants i acompanyats, eina per un major coneixement
i respecte del Parc i motor pel desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de
vida dels habitants del Montseny.
1 – Participants
Definició del número màxim de participants:
 Es defineix un número màxim de participants pels diferents tipus d’activitat,
amb una forquilla que s’aplicarà en funció de les condicions concretes de l’activitat
a desenvolupar:
o activitat cronometrada o no.
o tipologia de les vies que s’utilitzen (pista pavimentada, pista de terra,
sender, corriol).
o % del recorregut dins els límits del Parc.
o tipologia de zona segons definició en el Pla Especial.
o fragilitat del territori per on discorre i aspectes limitants (flora, fauna,
gea).
o època de l’any.
o activitat nocturna.
 El màxim de participants per tipus d’activitat serà:
DISTÀNCIA EN KM
RÀTIO PARTICIPANTS/KM
O
MÀXIM DE PARTICIPANTS
10 – 20 28 – 40
21 – 40 22 – 30
41 – 60 20 – 26
61 – 100 10 – 22
Km. vertical Màxim 400 participants
Activitat íntegrament per pista Màxim 3.000 participants
Activitat majoritàriament per pista (més del
50% del recorregut) *
Màxim 1200 participants
* Només podran ser caminades populars (no cronometrades), no podran ser
nocturnes, ni en zones de Reserva Natural.
2 – Activitats
Optar per la qualitat i adaptar el número d’activitats:
 Proposar una programació anual de les activitats, fixant el límit del número
d’activitats que es poden dur a terme.
 Considerar la possibilitat de concentrar esdeveniments en un cap de setmana, i
així crear esdeveniments per a diferents tipus de públic, i per diferents edats:
festa de la muntanya.
 Es convenient plantejar, en funció del tipus d’activitat i de la zona on es porten
a terme, la limitació del total d’activitats que es realitzen al Parc:
o Pel que fa a les curses de muntanya** es faran, com a màxim:
 3 maratons (sense solapar recorreguts).
 4 1/2 maratons.
 2 curses verticals.
 1 ultra-trail (més de 60 Km).
 18 curses populars (fins a 20 Km).
 3 duatlons.
 3 nocturnes (aquestes activitats hauran de comptar amb el
màxim recorregut per pista i en cap cas podran passar per
zones de reserva natural.
** totes les activitats en què es cronometra el temps dels participants, existeix
una classificació per temps (i/o s’identifiquen guanyadors) i/o els participants
s’identifiquen amb dorsal o pitrall numerat.
3 - Recorregut
Tipologia de camins per on pot passar una activitat organitzada:
 La tipologia de camins a utilitzar per les activitats organitzades per ordre de
prioritat serà:
 Pistes de la xarxa rodada.
 Senders senyalitzats.
 Xarxa de senders del Parc, d’acord amb el que estableix el Pla
Especial.
 Camins i corriols que figuren grafiats a la darrera cartografia de
l’editorial Alpina.
 Els que figurin a l’inventari de camins, quan aquest existeixi.
 De forma excepcional i puntualment per enllaç, altres senders
existents.
Condicions de l’inici del recorregut:
 La primera part del recorregut (10% – 15%) serà per pista ample per facilitar el
posicionament dels participants i evitar aglomeracions.
 En funció del número de participants i de les característiques del punt d’inici
serà convenient la sortida escalonada.
Tasques de manteniment dels camins i corriols del recorregut:
 Si en algun tram de sender cal fer tasques de manteniment, cal tenir el permís
de la propietat per fer-ho i seguir els criteris que estableixi el Parc.
4- Recepció dels participants i punts d’inici i final de l’activitat
Capacitat per acollir als participants i públic previsible:
 Sempre que sigui possible l’inici s’ha de fer en un nucli urbà.
 El punt d’inici de l’activitat ha de tenir la capacitat d’acollida necessària.
Capacitat d’aparcament:
 Cal preveure les necessitats d’aparcament per participants i acompanyants.
 Cal tenir en compte que l’activitat ha de ser compatible amb altres possibles
activitats que hi hagi en aquest punt d’inici, i en tot cas no ha d’afectar a altres
visitants i usuaris.
Possibilitat d’arribar amb transport públic i d’organitzar transport col·lectiu:
 Prioritzar punts d’inici on es pugui arribar en transport públic.
 Organitzar o fomentar el transport col·lectiu.
5 - Informació i promoció de l’activitat
Difusió de l’activitat:
 La difusió abans de dur a terme l’activitat ha de descriure el tipus d’activitat, el
públic a qui va adreçada, etc.
 No es pot fer difusió del recorregut concret abans de tenir les autoritzacions
corresponents.
 Evitar posar referències concretes de les finques.
 Cal tenir les autoritzacions abans de fer difusió de l’itinerari i abans d’obrir les
inscripcions.
 Donar a conèixer el document de bones pràctiques.
Reglament de normes de comportament dels participants:
 Es convenient que existeixi aquest reglament, en el que s’incloguin aspectes
generals, com el document de bones pràctiques, i aspectes específics de
l’activitat concreta.
Els usuaris poden informar-se de les modificacions del traçat, anul·lació de l’activitat, o
altres incidències per telèfon, web o altres mitjans:
 Qualsevol informació que sigui interessant abans de realització de l’activitat és
important que es pugui difondre de la forma més efectiva, de forma especial les
modificacions d’última hora.
En cas de lliurament d’obsequis o material als participants, prioritzar aquells que ajudin
a transmetre els valors propis de l’activitat excursionista i de l’espai protegit, amb
criteris de sostenibilitat i de promoció de l’activitat econòmica local.
6 - Seguretat
Assegurança pels participants:
 Promoure que els participants estiguin federats, per disposar de totes les
cobertures que això suposa.
 Per cobrir la responsabilitat civil l’entitat ha de disposar de la corresponent
assegurança (d’acord amb la legislació vigent).
Control de l’arribada dels participants:
 Per assegurar l’arribada de tots els participants cal utilitzar algun sistema de
control: control als avituallaments, targetes, xips, etc.
Altres aspectes de seguretat:
 Facilitar als participants un telèfon de contacte de la organització per tal de
poder comunicar qualsevol tipus d’incidència durant la realització de l’activitat.
 En punts amb elevada presència de vehicles prendre mesures per minimitzar
els riscos.
 Recomanar material i equipament necessari per poder fer l’activitat en
condicions, en funció del grau de dificultat, de l’estat del recorregut i de les
condicions meteorològiques.
 En cas de mal temps, possibilitat d’alternatives.
 Cal evitar recorreguts que suposin un risc per la seguretat de l’usuari.
 Es convenient disposar de servei d’ambulància (per normativa obligatori amb
més de 500 participants).
7 - Senyalització
Necessitat de senyalització, tipologia i identificació:
 La senyalització serà temporal, preferentment amb cinta o elements reciclables.
Com a última instància amb calç. La pintura no està permesa.
 La senyalització per activitats nocturnes serà reflactant.
 S’ha de tendir a que aquesta senyalització temporal tingui algun distintiu de la
organització que faciliti la identificació per part dels participants.
 Possibilitat d’incloure en la senyalització el distintiu del Parc.
Es pot reutilitzar o reciclar:
 La opció de planxes, plaques plastificades o altres suports durables permet que
siguin reutilitzats.
Retirada de la senyalització temporal:
 La senyalització s’ha de treure el mateix dia. Excepcionalment es podrà retirar
l’endemà.
8 - Autoritzacions
 S’han de tramitar totes les necessàries.
 Cal demanar permís als propietaris de les finques per on passa l’activitat.
 Cal seguir un ordre de sol·licitud d’autoritzacions:
o Propietaris-Parc-Ajuntaments-Trànsit
 Cal determinar l’antelació necessària per les sol·licituds d’autoritzacions.
 S’elaboraran els diferents models de sol·licituds.
9 - Selecció d’avituallaments
Emplaçament adequat:
 Evitar llocs amb molta freqüentació o que poden suposar algun tipus de risc
Criteris per reduir el volum de residus generats.
 Evitar generar residus: gots reciclables (en les curses és difícil), evitar
embolcalls.
Recollida selectiva dels residus generats:
 Posar bosses o recipients per facilitar la recollida selectiva de residus.
 Assegurar la recollida selectiva, com a mínim a l’inici, al final i en els punts de
parada.
10 Recomanacions pels participants
Bastons:
 No portar bastons o si es porten amb la punta de goma.
Calçat:
 Utilitzar calçat adequat, evitant botes de sola rígida que provoquen major
erosió.

PROPERA ATURADA TRAIL DE VALLFORNERS

En breu presentarem el cartell i la data d'Obertura de les inscripcions del *Trail de *Vallforners 2016, aquest any anem a presentar diverses novetats que us anirem explicant sobre la marxa , solament podem avançar que el format de 2 carreres , curta i llarga es manté.

Ens veiem en breu.

12 JUNY 2016

Ja tenim data per la 4ª Edició del Trail de Vallforners , es el 12 de Juny 2016 , amb novetats .
Anirem informant de tot.

Apunteu 12 Juny 2016 Torna el millor Trail del Vallés Oriental, amb un recorregüt més Trail i amb més desnivell.


INICIEM EL TRAIL 2016.

Desde avui ja treballem de cara al Trail de Vallforners 2016, possem en marxa la maquina per poder ser millors any rera any.

Et demanem si vas corre la cursa que omplis aquesta encuesta totalment anónima.

Moltes gracies.

Click    aquí.

VOTV - Exit rotund de la 2a edicio del Trail Vallforners que organitza e...

               

LA CURSA EN LA TELE

Y como lo prometido es deuda ... Os dije que saldríais en la tele y aquí lo tenéis. Escuchar bien lo que dice que adelanta novedades de cara al año que viene.... ;)

VOTV

Me acaban de informar que la VOtv o lo que es lo mismo la televisión del Valles estará con nosotros para retransmitir la cursa. Así que poneros vuestras mejores galas y vuestra mejor sonrisa, porque aunque sea por un día, vosotros seréis los protagonistas... ;) TRAIL DE VALLFORNERS 2015

TRAIL DE VALLFORNERS 2014

Google+